Nieuws

Kerstnachtdienst

Kinderkerstfeest

Op zondag 22 december vieren wij het Kinderkerstfeest. Aanvang 10 uur en vanaf 09.30 uur koffie en ranja met iets lekkers.
Het thema is: “Achter de ster aan”. Uiteraard met medewerking van de kinderen maar ook de jeugd helpt mee om er een mooie dienst van te maken.
Iedereen dus van harte welkom: opa en oma’s, papa en mama’s, alle kinderen met vriendjes en vriendinnetjes.
Na de dienst krijgt iedereen nog een aandenken mee.

Tot zondag de 22e namens de Kindernevendienst!

Optreden Christelijke Zangvereniging Halleluja

Op zondagmorgen 27 oktober treedt het koor Halleluja op tijdens de dienst. U en jij bent van harte welkom om naar hun prachige liederen te komen luisteren. Organist en dirigent is dhr. Bennink.
Voor de dienst is er koffie en ranja, we zien u graag!

Klein Kerkenpad 2019

Donderdag 1 augustus kunt u tijdens het ‘Klein Kerkenpad’ zeven kerken bezichtigen. In Geesbrug en de buurdorpen staan van 10.00 – 16.00 uur de kerkdeuren open. Er is van alles te zien en daarover kan ook uitleg worden gegeven.
Iedere gemeente organiseert ook iets speciaals. In Geesbrug zijn de olieverfschilderijen van Marieke Hobo te bewonderen. Daarnaast komt Onderduikersmuseum “De Duikelaar” uit Nieuwlande met veel verschillende spullen uit de oorlogsjaren en verder kunt u natuurlijk genieten van de mooie klanken van het orgel. Om 15.00 uur kunt u zelf liedjes uitkiezen die we dan onder begeleiding van de organist gaan zingen.
Er is koffie en thee en bent u er rond 12.00 uur, dan staan er ook broodjes klaar.

Naast het gebouw van de Protestants Evangelisatievereniging Geesbrug e.o. kunt u een kijkje nemen in de volgende kerken:
Vrijgemaakte Geref. Kerk te Gees;
Ned. Herv. Kerk te Oosterhesselen;
Geref. Kerk te Aalden;
Ned. Herv. Kerk te Zweeloo;
Dorpskerk Sleen; en de
Ned. Herv. Kerk te Dalen;

We zien u en jou graag, iedereen is van harte welkom!

Schuurpraise zomer 2019

Ook deze zomer is er, op het platteland aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart tussen Geesbrug en Nieuweroord in de boerenschuur van de familie Bleeker weer ‘Schuurpraise’. Het beloven weer bijzondere avonden te worden.

Op 28 juli zal de band ‘Online‘ uit Nieuweroord meewerken. 

4 augustus: Countrytrailband
11 augustus: André Bijleveld
19 augustus: Homecoming koor o.l.v. Ann-Jeannette Hobers

De samenkomst begint om 19.00 uur, kom op tijd want vol is vol. Graag je eigen (tuin)stoel meenemen!

Wees welkom!

Creatief bezig zijn

Het voorjaar is bij uitstek een gelegenheid om een mooi tafelstuk te maken. Bij deze een uitnodiging voor een creatieve avond. Het benodigde materiaal zal meegenomen worden, waarvoor een bijdrage van € 5,00 gevraagd wordt
van de deelnemers. Het enige dat u / jij hoeft mee te nemen is een plat bord of lage schaal. Wie nog wat groen (bijvoorbeeld buxus) in de tuin over heeft? Ik wil deze avond graag op donderdag 4 april aanstaande verzorgen, van 19.00 – 20.30 uur! Om te weten of er belangstelling is en
hoeveel materiaal er nodig is, graag opgeven bij Wollie.

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Kom naar de KinderBijbelClub!

Op 20 maart aanstaande is er voor de eerste keer KinderBijbelClub voor de kinderen die gaan naar groep 5 t/m 8 van de basisschool! De bedoeling is dat we samen gaan zingen, uit de Bijbel lezen, bidden en leuke dingen met
elkaar gaan doen. Waar? In de Ontmoetingsruimte van de kerk aan de Coevorderstraatweg te Geesbrug.

Wanneer? Woensdag 20 maart, 17 april, 22 mei en 12 juni.
Hoe laat? Van 13.30 tot 14.30
Tot dan! Groetjes van Wollie van der Scheer-van der Hoek

Poster KinderBijbelClub

Kerkschooldienst op 24 maart

Een bijzondere dienst in Dorpshuis De Tiphof! Dan wordt er namelijk een gezinsdienst gehouden in samenwerking tussen Kerk en School. Het thema van de dienst is: Bouw je leven op de Rots! We gaan mooie liederen met elkaar zingen, een verhaal uit de Bijbel lezen en leuke dingen met elkaar doen!
We hopen op een fijne en gezegende dienst met elkaar te hebben. Samen in de naam van Jezus! De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door Wollie van der Scheer – van der Hoek. U / JIJ bent van harte uitgenodigd. KOM OOK!

Vasten tijdens de Veertigdagentijd

Samen met elkaar toeleven naar Pasen. Dat doen we in de
40 dagentijd. Een tijd van bezinning, inspiratie en actie! Het
thema is: Een nieuw begin.

Woensdag 6 maart, aswoensdag, begint de vastenperiode. Weet u/jij al hoe je hier invulling aangeeft? Geen snoep of alcohol of TV of social media….
Vanaf de eerste zondag van de 40 dagentijd ligt er voor in
de kerk een liturgisch bloemstuk en drinken we na de dienst
koffie in de hal van de kerk met een door een gemeentelid
gemaakte taart erbij.

Als kerkenraad hopen wij dat iedereen meedoet, de kalender leest, het bloemstuk bekijkt en gezamenlijk genieten van de koffie met gebak.
In de hal van de kerk ligt de 40 dagentijdkalender. Iedereen mag er een meenemen. Of download de “kerk in actie” app.

Jeugd doet mee aan Sirkelslag!

Op vrijdag 1 februari deed de jeugd van Nieuwlande en Geesbrug mee met Sirkelslag! Een verslag van de avond leest u in het Hervormd Nieuws van maart.

Voedselbank

Op 4 februari overhandigden de gezamenlijke diaconieën van de kerken uit Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Geesbrug een cheque van € 2500,– aan de Voedselbank Hoogeveen. De diaconieën hebben geld ingezameld door middel van collectes tijdens kerkdiensten, de worstenactie en bijvoorbeeld via de statiegeldflessenactie. 
Contact met de diaconie? diaconie@pkngeesbrug.com

Ledenvergadering

De kerkenraad nodigt u/jullie van harte uit om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. Deze zal gehouden worden op maandagavond 4 maart om 20:00 in De Rank.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Kascontrole
6. Inzage financieel verslag
7. Pauze
8. Bespreking financieel verslag / begroting 2019
9. Dienst op 2e kerstdag
10. Opknappen kerkzaal
11. Rondvraag
12. Sluiting
Vanaf 19:30 staat de koffie/ranja klaar en kunt u de notulen van vorig jaar doornemen.

Wereldgebedsdag 2019

Op de eerste vrijdag in maart ( dit jaar 1 maart) komen
christenen op vele plaatsen op deze wereld bij elkaar om te
bidden en God de lof toe te zingen: de Wereldgebedsdag. Allen
gebruiken daarbij dezelfde orde van dienst. Dat geeft een groot
gevoel van verbondenheid en betrokkenheid met elkaar. Zo
gaat in 24 uur tijd het gebed die dag de hele aarde rond. Ook in
Nieuwlande willen we bij elkaar komen op deze
Wereldgebedsdag. Vrijdagavond 1 maart om
19 00 uur in de Kandelaar. Dit jaar is de orde van dienst
gemaakt door vrouwen uit Slovenië met als thema: Welkom,
God nodigt je uit! U kunt deze liturgie tegen een kleine
vergoeding kopen. ( € 0,65). Ook wordt er een collecte
gehouden voor een kleinschalig project in Slovenië. U wordt
van harte voor dit uur uitgenodigd.

Commissie Wereldgebedsdag

Kinderkerstfeest op 23 december

Thema Kerstnachtdienst 2018 bekend!

Dit jaar is het thema van de dienst op kerstavond “HOOP”

Dankdagdienst op 11 november

Op zondag 11 november komt het koor Cantabile bij ons zingen. U en jullie zijn van harte uitgenodigd. Vanaf half 10 staat de koffie,thee en limonade weer voor u klaar.
Na de kerkdienst willen we met elkaar koffiedrinken en na die tijd samen eten.
We hebben tijdens de bidstond aardappelen uitgedeeld en nu vraag ik u om deze voor 4 november in te leveren. Dit kan in de hal van de kerk. Er wordt gezorgd voor een gevarieerde en smakelijke maaltijd.

Extra ledenvergadering

De kerkenraad nodigt u/jullie van harte uit voor de extra ledenvergadering op dinsdagavond 20 november. Tijdens deze vergadering zullen onder andere onderwerpen met betrekking tot de kerkvisie aan bod komen. We hopen u allen te zien, want gemeente zijn doe je samen!
Vanaf 19:30 staat de koffie klaar, zodat we om 20:00 kunnen beginnen.

Dorcas voedselactie in Geesbrug

“Omdat we om hen geven”
Onder dit motto organiseert de christelijke hulporganisatie Dorcas in november de Dorcas Voedselactie. Dorcas legt zich niet neer bij honger en armoede in de wereld. Daarom organiseert zij jaarlijks een voedselinzamelingsactie voor de allerarmsten in Oost-Europa.

Dankzij deze actie konden veel gezinnen en ouderen blij gemaakt worden met een voedselpakket. Ook mee doen? Dan kunt u één of meerdere producten (de bruikbare producten zijn te vinden in het Hervormd Nieuws) bij de Hervormde Kerk inleveren in de week van 4 november tot en met 11 november.

Namens de allerarmsten in Oost-Europa zeggen we u alvast ‘Hartelijk dank!’
Dorkas Hulp Nederland

Vakantiebijbeldag in de herfstvakantie

   Maandelijks verschijnt het Hervormd Nieuws, lees hier de laatste uitgave

Dankdienst

Op zondag 11 november 2018 houden wij de dankdienst.
Na de kerkdienst willen we met elkaar koffiedrinken en na die tijd samen eten.
We hebben tijdens de bidstond aardappelen uitgedeeld en nu vraag ik u om deze voor 4 november in te leveren. Dit kan in de hal van de kerk.
Er wordt gezorgd voor een gevarieerde en smakelijke maaltijd. Iedereen is welkom!

Alpha-cursus

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Je bent niet de enige; wereldwijd volgden ruim 29 miljoen mensen een Alpha.

Voor wie?
Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!
Waarom?
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.
Hoe werkt het?
De Alpha beginnen we met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen.
Welkom!
Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom!

Waar?
In het dorpshuis van Geesbrug ‘De Tiphof’. De eerste avond is op 23 september van 17.00 – 20.00 uur. Voor de maaltijd vragen we € 2,50

Opgeven bij: 
Jantinus Jonkman (Geesbrug)
Tel: 06-30535499
Mail: jantinusjonkman2@gmail.com
of
Erna Jager (Nieuwlande)
Tel: 0528-351553
Mail: r.jager18@kpnplanet.nl

Worstenactie

Maandag 17 september is de jaarlijkse worstenactie. We starten om 18.00 uur bij de Rank. Hierbij een oproep om worsten te kopen maar ook om mee te helpen bij het verkopen van de worsten in Geesbrug en omstreken! De opbrengst is voor het goede doel!

Rommelmarkt

De jaarlijkse Rommelmarkt van de Protestantse Evangelisatievereniging Geesbrug e.o. wordt gehouden op zaterdag 1 september. Op het plein voor en naast de kerk worden allerlei spullen te koop aangeboden, er zijn weer kramen met elektronica, boeken, servies, handwerk etc. Mocht u spullen hebben die we tijdens de markt mogen verkopen dan houden wij ons van harte aanbevolen. In overleg kunt u de spullen naar de familie Giethoorn brengen maar ze kunnen ook worden opgehaald.

Deze ochtend ontbreken de zelfgemaakte snert, hamburgers en pannenkoeken natuurlijk ook niet.
 Natuurlijk worden er ook weer lootjes verkocht voor het Rad van Avontuur waar weer mooie prijzen zijn te winnen!
We zoeken nog vrijwilligers! Wilt u/wil jij ons deze ochtend helpen? Laat dit dan weten aan Marjan de Jonge.
Graag tot zaterdag 1 september tussen 09.30 en 12.30 uur!

Schuurpraise

Ook deze zomer is er weer Schuurpraise in de schuur vlakbij de bocht van de Verlengde Hoogeveensche Vaart richting Nieuweroord. Op 29 juli zal de band ‘Online‘ uit Nieuweroord meewerken. Online is een jonge, in 2011, opgerichte band en bestaat uit twee zangeressen, een gitarist/zanger, een saxofoniste, een drummer, een bassist en een geluidsman. De naam Online verwijst met een knipoog naar het feit, dat de mensen doorlopend online willen zijn met bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Vergeten wordt, dat God altijd al online voor ons was en dat nog altijd is! Wij hopen dat wij, door middel van onze muziek, er aan kunnen bijdragen dat mensen online voor God zijn!

Zij spelen een aantal Covers maar zullen eveneens de samenzang met voornamelijk Opwekkingsliederen en een aantal Amerikaanse gospelsongs. Het belooft een prachtige avond te worden. Er is tevens een korte meditatie.

5 augustus: Countrytrailband
12 augustus: Matthijn Buwalda
19 augustus: Reni en Elisa

Aanvang 19.00 uur. Kom op tijd want vol is vol. Neem wel je eigen stoel mee. We hebben ook zelf een aantal stoelen dus wanneer je bijvoorbeeld op de fiets komt, is dat ook een mogelijkheid.

Wees welkom!

Groet, familie Folkers en familie Bleker

Klein Kerkenpad

Op donderdag 2 augustus is het ‘Klein Kerkenpad’. Een open dag van de kerken in o.a. Gees, Oosterhesselen, Sleen, Aalden en Zweeloo. Ook de kerk van Geesbrug is op 2 augustus tijdens dit kerkenpad geopend!
Kom dan dus gerust een kijkje nemen naar bijvoorbeeld de mooie kroonluchters en oude foto’s. Uiteraard is er koffie.
De kerk is open van 10.00 tot 16.00 uur.
Tot ziens in Geesbrug!

Kerkenpad 2 augustus 2018


Vakantie

Nederlands is een prima land om op vakantie te gaan; genoeg plaatsen die veel te bieden hebben. Wist je dat er een website bestaat met een overzicht van Christelijke vakantieparken in Nederland?  Op deze pagina zijn alle christelijke vakantieparken in Nederland op een rijtje gezet. In de parken worden o.a. op zondag diensten gehouden, zangavonden georganiseerd en tevens zijn dan de parkfaciliteiten slechts beperkt geopend en wordt de zondagsrust gerespecteerd.

Het overzicht is door de redactie van Bungalowparkoverzicht samengesteld op verzoek van christelijke gezinnen en jongeren die tijdens hun vakantie of weekendje weg hun geloof willen praktiseren.

Gaat u niet op vakantie óf op bent u op vakantie in de omgeving van Geesbrug, bijv. op Camping Drentsheerlijk, Bungalowpark Het Zuiderveld of (Christelijke) Camping De Wolfskuylen, dan bent u uiteraard welkom tijdens de zondagse diensten en in juli/augustus op de zondagavonden bij Schuurpraise.

Petrus

Net verschenen: het tweede nummer van

Magazine van de Protestantse Kerk Nederland

een nieuw magazine vol grote en kleine verhalen van

geloof, hoop en liefde.

Hieronder vindt u een klein voorproefje. Bent u benieuwd naar de rest van het artikel of naar het hele blad? Er liggen een aantal exemplaren van Petrus in de hal van de kerk maar je kunt Petrus ook aanvragen via de website van de Protestantse Kerk Nederland. Magazine Petrus is gratis!

‘Ouderen traditioneel?
Helemaal niet!’

Ze gingen al bijna tien jaar naar dezelfde kerk, maar hadden elkaar nog nooit gesproken. Nu drinken Tineke (75) en Annerieke (19) regelmatig samen koffie na de kerkdienst.

Tineke en Annerieke leerden elkaar in 2016 kennen, toen ze samen in de beroepingscommissie van de Kruiskerk in Wezep terechtkwamen. Annerieke: “Tineke was de oudste van de groep en ik de jongste. Ik dacht: hoe gaan we ooit een dominee vinden die we allebei interessant vinden?” Maar de verschillen bleken mee te vallen. “Als jongere heb je het beeld dat ouderen heel traditioneel zijn. Ik dacht: een dominee die jeugddiensten organiseert, dat vindt Tineke vast niks. Maar toen ik haar beter leerde kennen, merkte ik dat ouderen ook heel moderne en originele ideeën kunnen hebben.” “Afwisseling in de diensten vind ik juist heel goed”, beaamt Tineke. Alleen de door Annerieke geliefde Opwekkingsliederen zijn niet helemaal aan haar besteed. “De woorden zijn zo simpel. En dan tien keer hetzelfde achter elkaar zingen… Daar kan ik niet zo veel mee.”

Tineke en Annerieke

Al sinds de Kruiskerk vijftig jaar geleden haar deuren opende, gaat Tineke Post (75) naar deze kerk. Ze heeft vier kinderen en negen kleinkinderen, en reist met haar man nog de hele wereld over. Annerieke Bouma (19) studeert sinds een jaar Nederlandse taal en cultuur in Groningen. Elk weekend komt ze terug naar Wezep, waar ze twee weekendbaantjes heeft en vrijwel elke zondag naar de kerk gaat.

Op de camping

Die zoektocht naar een nieuwe predikant was een leuk proces, vinden ze allebei. Annerieke: “Er kwamen wel 23 sollicitaties binnen. De beroepingscommissie besloot vervolgens anoniem negen predikanten te gaan ‘beluisteren’. Dat leverde grappige taferelen op. Tineke: “Tijdens één kerkbezoek vroeg iemand uit die gemeente ons bijvoorbeeld: ‘Staan jullie hier op de camping?’ ‘Nou, niet helemaal’, praatte ik er dan maar wat omheen.” Annerieke: “We hebben er wel eens een heel toneelstuk van gemaakt: ik was dan zogenaamd met mijn ‘opa’ op stap.”
Uiteindelijk noteren de vrouwen dezelfde dominee boven aan hun lijstje. “We waren allebei meteen fan van dominee Wilmink, die nu onze predikant is. Hij is heel toegankelijk, zijn diensten spreken iedereen aan.”

Wilt u Petrus gratis in uw brievenbus? Of cadeau geven aan een ander?

VRAAG PETRUS AAN