Welkom!

 Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Evangelisatievereniging Geesbrug e.o. 

Samenkomsten

Zondag 25 oktober, 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. K. de Lange

Zondag 1 november, 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Knegt

Tijdens de samenkomsten gelden de volgende huisregels:

Huisregels

Wanneer u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts heeft of u zich anderzijds niet fit voelt blijft u thuis! U volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM

U probeert te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van personen die niet tot uw huishouden horen.

Kinderen zijn welkom, maar er is geen oppas- en kindernevendienst.

Bij het betreden van het kerkgebouw desinfecteert u uw handen met de daarvoor bestemde handenalcohol en neemt u plaats op de zitplek die u wordt aangewezen door de gastenwacht.

U neemt uw jas mee naar uw zitplek.

De kerkzaal wordt van voor naar achteren gevuld!

Er wordt tijdens de eredienst niet gezongen!

Na de dienst verlaten we van achteren naar voren per rij de kerkzaal, te beginnen rechts achterin (kant van de bediening geluidsinstallatie).

Bij de uitgang is er de mogelijkheid om uw bijdrage in de daarvoor bestemde collectezakken te stoppen.

U verlaat de kerk en gaat zoveel mogelijk direct naar huis. Buiten een praatje maken mag, mits op 1,5 meter afstand van elkaar, en zonder dat andere gemeenteleden hier hinder van ondervinden.

Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken, indien nodig kunt u gebruik maken van het toilet bij de consistorie.

Wet op de privacy
In het kader van de wet op de privacy zetten wij geen persoonlijke gegevens meer van personen op de website. Voor meer informatie zie de website van de PKN of het Privacystatement gemeente Geesbrug.