Hervormd Nieuws

Hervormd Nieuws juni 2021

Hervormd Nieuws juli-augustus

In het ‘Hervormd Nieuws’ is het gemeentenieuws te lezen met o.a. een meditatie, nieuws van de kerkenraad, diaconie, jeugd en ingezonden stukken of uitnodigingen.
Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws en ligt er een papieren versie in de hal van de kerk. 
Het is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.
Uw/jouw bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld een gedicht, terugblik etc. voor het Hervormd Nieuws kan naar de redactie gestuurd worden via hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com