Over de gemeente

De Protestantse Evangelisatie Vereniging Geesbrug e.o. is een christelijke gemeente in het Drentse dorp Geesbrug. We zijn een kleine maar actieve groep met als ontmoetingsplaats het kerkgebouw dat sinds 1909 te vinden is aan de Coevorderstraatweg. Een plek waar iedereen uit Geesbrug en omstreken op zondag samen mag komen om te luisteren naar wat de Bijbel ons vandaag de dag kan leren over leven met elkaar en met God.

Samen lezen, luisteren en zingen doen we niet alleen op de rustdag, we willen er door de week ook voor elkaar zijn. Ook dan zijn er activiteiten bij o.a. de jeugdclubs Provider en Follow-Up, de Emmaüsgroep en het werk van de pastoraal werkster, kerkenraad en  de diverse commissies. Onze gemeente kent een grote groep vrijwilligers die zich, ieder met zijn/haar eigen talent, inzet binnen het dorp en de gemeente.

Wat geloven wij

Het uitgangspunt voor het geloof en leven van onze gemeente is de Bijbel. Naast inspiratiebron voor het leven van alledag belijden we in overeenstemming met de kerk door alle eeuwen heen, dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Daarin spreekt God tot ons en maakt Hij Zich aan ons bekend als de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De kern van de boodschap van de Bijbel vormen de woorden van Jezus: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Johannes 3: 16)
Daarom wordt de boodschap en inhoud van de prediking op zondag bepaalt door Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Door middel van de verkondiging wordt de gemeente opgeroepen tot geloof en bekering, en wordt zij uitgenodigd en aangemoedigd om de Heere Jezus te volgen en te dienen. Op die manier wordt zij bovendien bemoedigd en aangespoord op de weg van het geloof.
Wij geloven, dat de Heere door Zijn Geest zó Zijn gemeente bouwt en bewaart.

Meer leren over het geloof

Om meer van het geloof en de inhoud daarvan te weten te komen, nodigen wij u en jou graag uit voor de zondagse samenkomsten. Daarnaast verwijzen wij u en jou graag naar de informatie op de website over bijvoorbeeld de jeugdclubs en Emmaüsgroep.
Maakt u/jij voor het eerst kennismaking met de Bijbel en het christelijke geloof, dan is het volgen van een Alpha-cursus een aanrader. Ook daarover is op deze website meer over te lezen.