Roosters en commissies

Roosters:

Voor de actuele roosters zie:

Hervormd Nieuws.

Commissies:

Bezoekgroep
Samen met onze Pastoraal werker en de Kerkenraad zorgt de Bezoekgroep er voor dat de gemeenteleden die niet of moeilijk in de kerk kunnen komen, met regelmaat bezocht worden. Wilt u of wil jij bezoek van onze pastoraal werker mevrouw Wollie van der Scheer-van der Hoek, van één van de Kerkenraadsleden of iemand van de bezoekgroep, dan is dat uiteraard mogelijk. U/jij kunt hen bereiken m.b.v. de informatie onder Contactgegevens.

Liturgiecommissie
De Liturgiecommissie komt meerdere malen per jaar bijeen om de bijzondere diensten voor te bereidend. Dit zijn o.a. de Start- en Afsluiting van het winterwerk, themadiensten en diensten in het dorpshuis zoals Kinderdiensten en de Kerstnachtdienst. Leden van de Liturgiecommissie zijn Cindy, Ina en Koop. Heeft u ideeën voor tijdens de diensten dan kun je dat aan hen doorgeven.

Rommelmarktcommissie
Iedere eerste of tweede zaterdag in september is er de jaarlijkse rommelmarkt van de Kerk in Geesbrug. Deze wordt gehouden op het plein van de kerk en duurt van 09.30 tot 12.30 uur.
De doelstelling van de rommelmarkt is een gezellige zaterdag, in en rondom het kerkgebouw en het in stand houden van de kerk in Geesbrug.
Als u bruikbare spullen heeft die we mogen verkopen kunt u contact opnemen met de fam. Giethoorn.

Er is een ‘Club van 50’ opgericht.
Iedereen die lid wil worden van deze club doneert ieder jaar € 50,- op rekeningnr. NL 49 RABO 0377201715. Dit gebeurd anoniem, de namen van de leden worden niet bekend gemaakt. Het geld wordt gebruikt voor de aanloopkosten voor het organiseren en het instand houden van de jaarlijkse rommelmarkt.

Wilt u meedoen met de club van 50 of  dan kunt u dit doorgeven op rommelmarkt.kerk.geesbrug@gmail.com