Kerkenraad

Voorzitter: Dhr. J. Jonkman
Secretaris: Mevr.   C. Wasse, Nieuwlande
Penningmeester: Dhr. L. Bruinsma
Ouderling: Dhr. J. Jonkman
Ouderling: Mevr. A. Bruinsma-Pieters
Ouderling: Mevr. C. Wasse
Diaken: Dhr. H. de Jonge
Diaken: Dhr. C. Sok
Diaken: Dhr. J. Giethoorn
Pastoraal medewerker:
Mevr. W. van der Scheer-van der Hoek